Wetsvoorstel loondispensatie van tafel

De aanpassing van de participatiewet die betaling onder het minimumloon van mensen met een arbeidsbeperking mogelijk maakte, is van de baan. Het kabinet acht het plan onuitvoerbaar en schrapt de loondispensatiemaatregel uit het regeerakkoord, tot grote vreugde van de vele partijen die ertegen hebben gestreden.

Behalve onuitvoerbaarheid van de maatregel speelt een totaal gebrek aan maatschappelijke draagkracht een rol bij de kabinetsbeslissing. De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat hier sprake is van discriminatie doet het plan bovendien op drijfzand rusten.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale zaken en Werkgelegenheid is overstag en noemt het plan na gesprekken met diverse partijen te ingewikkeld voor werkgevers en werknemers. Ze gaat op zoek naar andere manieren om meer mensen aan een baan te helpen, hetgeen een achterliggende bedoeling van het plan was.

Blijdschap alom

Actievoerders van verschillende belangenorganisatie zijn blij. Noortje van Lith, die de protesten aanzwengelde met haar brieven aan de Minister President, twitterde donderdagavond het goede nieuws vergezeld van een blij ‘yeaaaah!’

Roes Hoelen, themacoördinator Werk bij de Oogvereniging spreekt van een heel onverwachte wending en is verheugd. “Ik vind het heel mooi dat de principes van gelijke rechten en minimumloon voor iedereen toch niet zijn losgelaten. We leven dus nog in een beschaafd land”. Ze noemt het bijzonder dat zelfs het Bisdom Den Bosch zich tegen de loondispensatiemaatregel uitsprak omdat die tegen kerkelijke waarden indruiste. “Zo’n principiële kwestie was het dus!”

Maar een waarschuwing is op zijn plaats: “Het is nu een feestmomentje, maar blijf alert, want van Ark houdt niet op! We blijven haar op de voet volgen”.

lees ook: https://www.voorstekamer.nl/nieuws/werk/aanpassing-participatiewet-schiet-verkeerde-keelgat

en: https://www.voorstekamer.nl/nieuws/werk/staatssecretaris-blijft-bij-loondispensatie-voor-arbeidsgehandicapten-0