Staatssecretaris blijft bij loondispensatie voor arbeidsgehandicapten

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken (VVD) houdt voet bij stuk bij de loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze maatregel staat in haar wetsvoorstel dat voor én na het Kamerdebat op 26 april veel protest opriep in de vorm van een veelvuldig ondertekende petitie en meerdere demonstraties. 

Noch een door 40 partijen ingediend pamflet met bezwaren tegen loondispensatie, noch een debat met een kritische Tweede Kamer deden op 26 april de staatssecretaris van mening veranderen. De oproep van de oppositie tot herziening van het plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te mogen betalen, vond tijdens het Kamerdebat geen gehoor bij kabinet en de staatssecretaris. De oppositie ziet daarmee het principe doorbroken dat niemand in Nederland onder het minimumloon betaald mag worden.
 
Hoewel regeringspartijen kritisch zijn, valt met hen vooralsnog niet te praten over alternatieven voor het wetsvoorstel. Ze verwijzen naar het regeerakkoord waarin afspraken over loondispensatie staan.

Wel bespreekbaar voor de staatssecretaris en coalitie is de mogelijkheid om niet te korten op de aanvullende uitkering van arbeidsgehandicapten die samenwonen of eigen vermogen hebben en het opbouwen van een aanvullend pensioen.

Vraag van de Kamer aan van Ark was om met werkgevers, werknemers, maatschappelijke organisaties en de gemeenten in gesprek te blijven over de uitwerking van het kabinetsplan. Ook vraagt de Kamer om te onderzoeken hoe bezwaren van maatschappelijke organisaties tegemoet kunnen worden gekomen.

Voor de overgang naar loondispensatie en de bijbehorende loonaanvullingsregeling is een wijziging van de Participatiewet nodig. Het Regeerakkoord gaat uit van invoering per 1 juli 2019. De staatssecretaris komt naar verwachting na het zomerreces met een nieuw wetsvoorstel, waarover de Tweede Kamer zal stemmen.