Aanpassing participatiewet schiet in verkeerde keelgat

Sinds enkele weken is er landelijk veel beroering over de voorgestelde aanpassing van de participatiewet. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over loonbetaling aan mensen met een beperking schoot velen in het verkeerde keelgat. Belangenvereniging Wij Staan Op! ontpopte zich en startte een petitie tegen de kabinetsplannen. 

Nederland telt ruim tweehonderduizend arbeidsgehandicapten waarvan zeker de helft geen werk heeft. Het kabinet wil het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maken deze mensen aan te nemen en wil daarom de participatiewet aanpassen. In het wetsvoorstel van staatssecretaris van Ark mogen werkgevers hen dan onder het minimumloon gaan betalen. Toch zouden gehandicapte werknemers meer kunnen verdienen dan nu, door een gemeentelijke aanvulling tot het minimumloon. Wel verliezen zij hun recht op pensioen en bouwen zij minder aanspraak op voor de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Belangenvereniging Wij Staan Op! vindt dat een werknemer met een beperking dan geen volwaardig loon krijgt, hoe hard hij of zij ook werkt en acht dat in strijd met artikel 1 en het VN-verdrag Handicap. De petitie ‘Ben ik het niet waard?’ met als motto ‘Gelijk werk, gelijk loon’ is tot op heden 56.455 keer ondertekend. Dat is veel meer dan de minimaal benodigde 40.000 handtekeningen om de omstreden wet op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Mede-oprichter Jiska Stad-Ogier zegt: "Wat mij zo dwars zit, is dat er veel óver gehandicapten wordt gepraat, maar niet mét gehandicapten".

Loonwaardebepaling

De Oogvereniging is het eens met Wij Staan Op! en verleent steun door verspreiding van de petitie-oproep. Roos Hoelen, Themacoördinator Werk is stellig: “Dit kan niet. Die wet betekent eigenlijk afscheid van het minimumloon. Dat is een verworven basisrecht van iedereen.” Het verbaast Hoelen dat de vakbonden niet bozer reageren. “Want die wet geldt voor iederéén in de participatiewet, ook mensen zonder arbeidshandicap, zoals langdurig werkelozen en statushouders. Gemeenten kunnen dan ‘loonwaardebepaling’ als instrument gaan inzetten en dus ook onder het minimum gaan betalen.”

Meerdere belangenorganisaties steunen de actie van Wij Staan Op!, zoals No Limits, dat oproept de petitie te ondertekenen. Ieder(in), platform voor een inclusieve samenleving schrijft op haar website dat werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, tegen veel en ingewikkelde regelingen aanlopen. Maar de door het kabinet voorgestelde versimpeling - bedoeld om meer mensen aan het werk te helpen -  dupeert werknemers met een arbeidsbeperking, vindt Ieder(in). ‘Zij moeten over hun volledige inkomen pensioen kunnen opbouwen en ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.’

Arbeidsproductiviteit

Staatssecretaris Tamara van Ark blijft erbij dat ze een goed wetsvoorstel heeft liggen over de loonbetaling van mensen met een beperking. Omdat werkgevers voor mensen die niet honderd procent arbeidsproductief zijn, straks maar een deel van het minimumloon betalen en de werknemer voor het overige deel zelf een subsidie kan aanvragen bij de gemeente.

Tegenstanders van het wetsvoorstel richten hun pijlen op de Tweede Kamer, die er binnenkort over debatteert. De petitie van ‘Wij Staan Op!’ heeft resultaat gehad.