Wijziging Participatiewet positief voor mensen met visuele beperking

De Tweede kamer heeft onlangs ingestemd met een wetswijziging die het verkrijgen van werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking makkelijker moet maken.

Het aantal mensen met een visuele beperking dat werkt is laag. Bijvoorbeeld omdat het verkrijgen van een passende voorziening soms te lang duurt, zo meldt belangenvereniging Ieder(In).

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 kregen gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen vanuit de bijstand aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen met een (visuele) beperking. Maar de afgelopen jaren bleek dat veel gemeenten de benodigde expertise niet of nauwelijks in huis hadden.

Centraal

De Tweede Kamer stemt er nu mee in dat het UWV deze werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking weer gaat verstrekken. Ook de vervoersvoorziening voor deze doelgroep wordt centraal ondergebracht bij het UWV. Over een jaar moet het kabinet toetsen hoe deze wetswijziging voor mensen met een visuele beperking in de praktijk uitwerkt.

De Tweede Kamer daarnaast sprak af dat bij deze zogenoemde invoeringstoets extra aandacht moet zijn voor de vraag of mensen met een visuele beperking ook goede jobcoaching krijgen. Het verstrekken van de jobcoach valt namelijk nog wel onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Drempel

Ook nam de Tweede Kamer de motie van VVD Kamerlid Daan de Kort aan met het verzoek om informatievoorziening rondom een visuele beperking te verbeteren voor werkgevers. Met als doel de drempel verlagen voor werkgevers om mensen met een visuele beperking in dienst te nemen.