FNV: Banenafspraak is mislukt

Er zijn de afgelopen jaren aanzienlijk minder mensen met een arbeidsbeperking aan werk geholpen dan het ministerie van Sociale Zaken ons wil doen laten geloven. Volgens Cedris, brancheorganisatie van sociale werkbedrijven waren dat er slechts 12.000, en niet 53.000 zoals men in Den Haag beweert. Dat meldt dagblad Trouw op 11 november op de voorpagina.

In de banenafspraak, die al weer dateert uit 2013, werd afgesproken dat er voor 2025 zeker 125.000 extra banen zouden zijn gecreëerd voor mensen met een beperking. Een doelstelling die bij lange na niet zal worden gehaald, zo berekende onderzoeksbureau Capeladvies.

Volgens het onderzoeksbureau worden banen toegekend aan jonggehandicapten die deze baan al eerder vervulden. Onderzoeker Robert Capel: "Wajongers die een baan hebben, tijdelijk uitvallen en daarna weer in dezelfde of een andere functie aan de slag gaan worden als een nieuwe baan geteld. Zo worden wisselingen geteld, maar komen er geen extra banen voor de doelgroep bij."

Ook tellen 11.000 extra banen van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs mee. Terwijl deze groep vroeger zonder de banenafspraak ook gewoon regulier aan het werk ging.

FNV is geschokt maar niet verbaasd

Volgens Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV, zijn de politieke belangen om van de banenafspraak een succes te maken groot. "Als de banenafspraak slaagt, kan de politiek het sluiten van de sociale werkvoorzieningen en de bezuinigingen op de Wajong beter verkopen." Volgens haar laat de herberekening zien dat de banenafspraak is mislukt. 

Cedris noemt de banenafspraak geen flop, maar zegt dat die - ondanks goede bedoelingen - niet heeft bereikt wat die beoogde. De organisatie blijft de afspraak steunen maar wil aanvullende maatregelen zodat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking substantieel toeneemt.

Reactie ministerie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in een reactie tegen de NOS zich niet in de cijfers van het onderzoek te herkennen, maar erkent wel dat er nog een lange weg te gaan is. 

Volgens staatssecretaris Van 't Wout volgen er nog gesprekken met onder meer gemeenten en Cedris over de toekomst van de banenafspraak. "Het doel is en blijft om zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen en ervoor te zorgen dat zij deze baan behouden."