Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV bijna rond

Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. Dat zegt Staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar brief aan de Tweede Kamer. In dit akkoord staan maatregelen om het openbaar vervoer verder toegankelijk te maken.

In 2040 moet het openbaar vervoer volledig toegankelijk zijn zoals staat in het Toekomstbeeld OV 2040. Dit meldt belangenorganisatie Ieder(in) op nationalezorggids.nl

Ieder(in) en partners denken dat dit akkoord voor grote vooruitgang in de toegankelijkheid van het OV kan zorgen. De hoop is dan ook dat de maatregelen op papier van het Bestuursakkoord snel tot merkbare verbeteringen voor de reiziger leiden.

Maatregelen uit het akkoord

Alle haltes in Nederland moeten toegankelijk gemaakt worden. Hiervoor moeten decentrale ov-autoriteiten een uitvoeringsplan indienen. Hierin moet staan welke haltes wanneer toegankelijk gemaakt worden. Het is noodzakelijk dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen. 

In het bestuursakkoord is de norm ‘een toegankelijk toilet in elke trein’ duidelijk gesteld. Dat is noodzakelijk voor de grote groep mensen die zonder niet kunnen reizen. Ieder(in) had graag gezien dat deze norm al vóór 1 januari 2025 gehaald zou worden. Nu is opgenomen dat bij een nieuwe aanbesteding er een toilet in de trein moet komen. Inmiddels is het ministerie gevraagd om concrete data te leveren wanneer er dan in elke trein een toilet zit. 

Reisassistentie

Uiterlijk 2025 moet op alle stations reisassistentie beschikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Het gaat hier om in- uitstaphulp en begeleiding door het station. Dit is een belangrijke stap voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking of mensen in een rolstoel die om verschillende redenen de zelfstandige instap niet kunnen nemen. Of op stations waar de zelfstandige instap door bijvoorbeeld het verzakken van het perron niet mogelijk is. De reisassistentie moet wel betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Dat is in de praktijk nu niet zo.