Weinig verrassingen in jaarlijkse troonrede

Zoals verwacht blijft de economie voor het huidige kabinet ook in het komende werkjaar de boventoon voeren. Immers, zo vertelde Koning Willem-Alexander in de jaarlijkse troonrede: “Een sterke economie is nodig om met elkaar verder te bouwen aan een sterk Nederland. Goede voorzieningen kosten nu eenmaal geld, dat eerst moet worden verdiend.”

Extra werkplekken voor gehandicapten

Ieder jaar rept het kabinet over extra werkplekken voor mensen met een beperking. Dat was jaren geleden onder de huidige commissaris van de koning van Drenthe Jette Klijnsma al zo. Tot op heden is er echter nog geen enkel kabinet in geslaagd om de doelstellingen te halen. Ook in deze troonrede is er, als het gaat om mensen met een handicap, alleen oog voor werk:

“Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker aan het werk kunnen komen”, aldus de koning. Wat die maatregelen zijn, en of ze bovenop de maatregelen komen die bij het aantreden van deze regering al werden toegezegd, blijft vooralsnog onduidelijk. 

Lichte koopkrachtgroei

De groei van de economie in het komende jaar zal minder sterk zijn dan de afgelopen jaren het geval was. De meeste inwoners van dit land gaan er echter in koopkracht wel op vooruit, maar de lonen stijgen veel minder dan de vakbonden FNV en CNV eisen.  Extra uitgaven van de overheid gaan naar de zorg, de sociale zekerheid, onderwijs, klimaatmaatregelen en er komt meer blauw op straat.

Minister van Gehandicaptenzaken

Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken, had in zijn alternatieve troonrede gevraagd om 15 miljoen extra voor gemeenten om inclusieve speeltuinen voor kinderen aan te leggen. 
Dat zou de mindset van kinderen en volwassen verbeteren, aldus de CDA-politicus uit Hardenberg. 

Ook wilde Brink extra geld voor stageplekken voor studenten met een beperking, en moeten gehandicapten meer zichtbaar worden in de media. Een voorbeeld noemde Rick Brink ook: Lucille Werner moet het Eurovisie Songfestival gaan presenteren. Daarover repte de koning met geen woord, maar misschien dat het tijdens de Algemene Beschouwingen nog aan de orde komt.

Hier vind je de volledige troonrede.