Kamervragen over dalende arbeidsparticipatie visueel beperkten

Tweede Kamerlid Daan de Kort (VVD) heeft Kamervragen gesteld over de in zijn ogen zeer zorgelijke dalende arbeidsparticipatie onder blinden en slechtzienden. Volgens De Kort, -zelf zeer slechtziend-, is de deelname van mensen met een visuele beperking de afgelopen jaren gedaald van 37 procent naar minder dan 30 procent.

De Kort baseert zich bij zijn Kamervragen aan De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten (ChristenUnie) op een onderzoek uit 2020 getiteld “Visueel in Beeld”. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat slechts 29 procent van de mensen met een visuele beperking in de leeftijd van 15-65 jaar een betaalde baan heeft. Terwijl het landelijk gemiddelde in dezelfde leeftijdsgroep bijna 84 procent is.

Zichtbaar in Werk

De voormalig wethouder van Veldhoven wil van de minister onder andere weten of zij op de hoogte is van dat onderzoek; of zij ook vindt dat er specifieke kennis nodig is om mensen met een visuele beperking naar werk te begeleiden; en of zij op de hoogte is van de pilot Zichtbaar in Werk.

Die pilot van een aantal jaren geleden was een opdracht van het toenmalige ministerie van SZW om een werkwijze in de arbeidsmarktregio’s te ontwikkelen voor het inzetten van expertise om blinden en slechtzienden te helpen aan werk. De Kort zou daar graag een vervolg op zien, en vraagt minister Schouten of daar plannen voor zijn, en of zij nog andere doelgroepen ziet waarvoor specifieke kennis en een loket vereist zijn.

Huidige cijfers

Zowel het onderzoek als de pilot waaraan De Kort refereert zijn van voor de Coronacrisis. Cijfers over de huidige situatie omtrent de deelname van mensen met een visuele beperking aan het arbeidsproces zijn er niet. Maar volgens De Kort biedt de huidige krapte op de arbeidsmarkt juist voor deze doelgroep extra kansen.