Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 moeten toegankelijker worden

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hebben in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad een vernieuwd actieplan opgesteld om te zorgen dat ook mensen met een beperking volgend jaar makkelijker kunnen stemmen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen al toegenomen en is er meer bewustwording gecreëerd over toegankelijke verkiezingen, ondanks de beperkingen die corona met zich meebracht, zo laat de rijksoverheid weten.

Minister Ollongren van BZK: “Met het vernieuwde actieplan verbeteren we de toegankelijkheid van de verkiezingen en zorgen we dat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen. Samen met alle betrokken organisaties zorgen we ervoor dat elke stem telt.”

De komende maanden wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van stemlokalen. Bijvoorbeeld door gemeenten te stimuleren gebruik te maken van de checklist toegankelijkheid en door een simulatie van een verkiezingsdag met ervaringsdeskundigen te organiseren. 

Nieuw stembiljet

Ook is het de bedoeling dat kiezers volgend jaar in bepaalde gemeenten te maken krijgen met een nieuw stembiljet. Ondanks veel kritiek stemde een meerderheid van de Tweede Kamer op 12 oktober in met de proeven die demissionair minister Ollongren voorstelt met kleinere stembiljetten, waarop bovenaan alle logo's van de partijen staan. Daaronder staat een lijst met nummers om de kandidaat te kunnen kiezen. De namen van de kandidaten staan er niet op. De kiezer moet twee vakjes inkleuren, die van de partij en die van het nummer van de kandidaat. Kleurt de kiezer maar één vakje rood dan is de stem ongeldig. 

De minister wilde de experimenten het liefst al houden bij de gemeenteraadsverkiezingen maart dat bleek geen haalbare kaart. Volgens een woordvoerder zullen ze nu plaatsvinden bij de herindelingsverkiezingen volgend jaar november. Of er bij dit experiment ook rekening wordt gehouden met toegankelijkheid is onduidelijk.