NCT: Google voegt brailletoetsenbord toe aan Android

Google heeft een brailletoetsenbord voor Android ontwikkeld, dat te gebruiken is op elk smartphonescherm, zo is uitgebreid te horen in NCT van de maand mei. Voor dit toetsenbord is geen extra hardware nodig. Het nieuw ontwikkelde toetsenbord tovert zes toetsen op het scherm, gelijk aan de zes braillepuntjes. Door de juiste combinatie van die puntjes in te drukken, ontstaat de letter die daarmee in braille overeenkomt. 

Toegankelijkheidsexpert Henk Abma testte het brailletoetsenbord uit. Een fragment van zijn demonstratie hoor je hier.

Verder heeft Google zijn beveiligingsinstellingen veranderd. Als je dus met Thunderbird werkt kun je daar een probleem mee krijgen. Paul Otter vertelt hoe je dat oplost aan de hand van een aantal eenvoudige tips. 

Daarnaast heeft digitaaltoegankelijk.com een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de websites van vijf grote banken. Dat laat nog wel enigszins te wensen over, zo blijkt uit het onderzoek. 

De mannen van de podcast Blindelinks zijn in deze corona-tijden weer terug van weggeweest en dat levert weer interessante informatie op; we lossen in deze NCT weer een aantal vraagstukken op; er zijn boeiende nieuwtjes; en we staan stil bij toegankelijke apps waarvan de app Navilens binnenkort nog uitgebreider aan bod komt.

Een proefnummer of een abonnement op NCT vraag je aan bij:
Bibliotheekservice Passend Lezen, 
via mail: Klanten@passendlezen.nl, 
of telefoonnummer: 070 - 338 15 00.

De URL’s die langskwamen in NCT nr. 5 kun je nog eens nalezen via dit Pdf-document.