Inclusiviteit e-commerce ver te zoeken

Webshops zijn slecht ingericht op bezoekers met een lichamelijke beperking, zoals slechtzienden. Tweederde van hen verlaat het winkelmandje uiteindelijk omdat shoppen te lastig is, zo meldt emerce.nl 

De meeste websites en shops worden gebouwd en verfijnd met het oog op verbeteren van conversies. Hier geldt vooral de wet van de grote getallen. Een rondvraag van de Engelse uitgave The Drum laat zien dat winkeliers hierdoor een grote groep bezoekers links laat liggen. Tweederde van de mensen met een of andere beperking stopt met shoppen omdat ze gehinderd worden.

Omvang

De omvang van dit probleem wordt duidelijk met deze situatieschets van Wouter Ramaker van bureau Hoppinger. “Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind (78.000 mensen) of slechtziend (238.000), kleurenblind (700.000), doof of slechthorend (1.300.000), motorisch beperkt of lichamelijk gehandicapt (1.500.000), zwakbegaafd, dyslectisch (825.000), autistisch of laaggeletterd (1.500.000) zijn. Maar ook tijdelijke beperkingen vallen hieronder, zoals mensen die een gebroken arm hebben, vermoeid zijn of mensen die buiten in de zon lopen en het scherm niet goed kunnen zien.”

Standaard

Om hun digitale problemen uit de wereld te helpen, publiceerde standaardenorganisatie W3C de zogeheten WCAG-standaard. Deze geeft ontwikkelaars handvatten om zo inclusief mogelijke sites en apps te maken. Begin 2022 bleek uit een scan van een miljoen sites dat slechts drie procent van de homepages optimaal toegankelijk was.

Sinds juni 2021 zijn alle websites en apps van publieke instanties, zoals ziekenhuizen en overheden, bij wet verplicht te voldoen aan een minimumset basisregels voor digitale toegankelijkheid. Dit geldt echter niet voor niet-publieke kanalen, zoals webwinkels.