Actieplan Toegankelijk Stemmen naar Kamer

Medio juni is het Actieplan Toegankelijk Stemmen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van het plan is dat mensen die door verschillende oorzaken moeite hebben met stemmen, makkelijker kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 moet de toegankelijkheid van stemlokalen verbeteren en de informatie over stemmen voor iedereen begrijpelijk worden. Ook in partijprogramma’s en -campagnes is heldere taal belangrijk. 

Actieplan Toegankelijk Stemmen bevat tien actie punten en kwam tot stand op initiatief van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. De initiatiefnemers hopen op een stuk minder drempels bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ze betrokken dan ook ervaringsdeskundigen bij het maken van het plan. 

Samenwerking

Bij de uitvoering wordt samengewerkt met belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en politieke partijen. Zo maakte Koninklijke Visio bijvoorbeeld een filmpje met tips, tricks en aandachtspunten ‘om de visuele toegankelijkheid van de stemlocatie in uw gemeente te verbeteren’. Daarin belicht Visio informatie op de gemeentewebsite, routing en stemlocatie, bewegwijzering, obstakels, oriëntatie in de stemruimte, gebruik van hulpmiddelen en de begeleider die mee het stemhokje in mag. 

Wettelijk regelen

De actiepunten in het plan kunnen allemaal zonder wetswijziging worden uitgevoerd. Belangenvereniging Ieder(in) benadrukt echter op iederin.nl dat toegankelijk stemmen ook wettelijk beter geregeld moet worden. ‘Zo moet hulp in het stemhokje voor mensen die dat nodig hebben mogelijk gemaakt worden. Een wetsvoorstel om hiermee te experimenteren is in voorbereiding. Ook moet zelfstandig stemmen voor mensen met een visuele beperking in alle stembureaus mogelijk zijn.’