Aanzienlijk minder oogletsel door vuurwerk

Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft daarmee geresulteerd in 75 procent minder oogletsels door vuurwerk dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit recente cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Vorig jaar zagen de gezamenlijke oogartsen nog 182 patiënten met oogletsel door vuurwerk, waarvan 74 met blijvend letsel. In totaal werden er 13 ogen blind. Afgelopen jaarwisseling daarentegen hielden ‘maar’ 22 patiënten blijvend letsel over aan vuurwerk en werden 4 ogen blind. 

De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee – in ieder geval voor één jaarwisseling - gestopt. De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk te gevaarlijk is en verboden dient te worden. 

Bewijs

"Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk," aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en het te laten afsteken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van het tijdelijke verbod op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden. 

Vuurwerkmanifest

In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 650.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl