39 miljoen euro subsidie voor Consortium Visueel

Bartiméus, Koninklijke Visio en de Robert Coppes Stichting ontvangen van ZonMw ruim 39 miljoen euro aan subsidie. De organisaties bundelen hun krachten voor het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis die moet bijdragen aan de participatie van blinden en slechtzienden. 

Samen met de Oogvereniging en de MD-vereniging schreef het ‘consortium Visueel’, zoals het samenwerkingsverband genoemd wordt, een deelsectorplan voor de periode 2020-2022. Aan de hand van 5 programmalijnen voor wetenschappelijk onderzoek wil het consortium de kennisontwikkeling verbeteren en versnellen. De vragen en behoeften van mensen met een visuele beperking staan daarbij steeds centraal en vormen het uitgangspunt van het onderzoek. 

Onderzoek van betere kwaliteit

Consortium Visueel hoopt op deze manier de relevantie en samenhang van de onderzoeksprojecten te vergroten. De samenwerking tussen de verschillende partijen moet daarnaast zorgen voor een groter bereik, betere kwaliteit en doelmatigheid van het onderzoek. 

Het meerjarig deelsectorplan Visueel treedt op 1 januari in werking.