Experimenten met stembiljetten moeten verkiezingen toegankelijker maken

De Eerste Kamer heeft op 31 mei de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten aanvaardt. Dit maakt het mogelijk dat bij een verkiezing een experiment plaatsvindt met een ander model stembiljet. Met een nieuw model stembiljet wil het kabinet gaan experimenteren hoe verkiezingen nog toegankelijker gemaakt kunnen worden.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vinden oudere kiezers en kiezers die slechtziend of blind zijn het huidige stembiljet te groot en de letters te klein. Gemeenten en maatschappelijke organisaties vragen daarom al geruime tijd om te experimenteren met een nieuw stembiljet.

Met deze wet kan er straks in enkele gemeenten geëxperimenteerd worden. Op die manier wordt in de praktijk zichtbaar hoe een nieuw stembiljet werkt. Het nieuwe stembiljet is kleiner en daardoor beter te hanteren. Er kunnen logo’s van politieke partijen op worden afgebeeld. Het is beter te gebruiken met een hulpmiddel als een mal, die blinde of slechtziende kiezers in staat stelt zelfstandig te stemmen.

Minister Bruins Slot van BZK stelt: “Verkiezingen zijn de basis van onze democratie. Het is belangrijk dat iedere kiezer zijn of haar stem kan uitbrengen. Met dit wetsvoorstel levert het kabinet een bijdrage aan de toegankelijkheid van de verkiezingen.”

Rond de zomer

Bruins Slot wijst per verkiezing de gemeente(n) aan waar met een ander model stembiljet gestemd zal gaan worden. Een gemeente kan alleen worden aangewezen als de gemeenteraad van die gemeente heeft ingestemd met deelname aan het experiment. Rond de zomer, zo meldt de minister, maakt zij bekend bij welke verkiezing wordt gestart met een experiment met een ander model stembiljet.