Gemeenteraadsverkiezingen wellicht inclusief dankzij toolbox

Om gemeenten te helpen bij het toegankelijker maken van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, zodat ook mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, heeft Kennis Over Zien een speciale toolbox ontwikkeld.

In deze toolbox is informatie te vinden voor gemeenten, hoe ze bijvoorbeeld kiezers vooraf kunnen instrueren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ze de stemlocatie meer toegankelijk kunnen maken. Ook zijn er tips voor stembureaumedewerkers en is er informatie over hulpmiddelen die slechtziende en blinde stemmers mogen gebruiken. 

Hulp wordt geweigerd

Volgens Kennis Over Zien, een samenwerkingsplatform van Koninklijke Visio, Bartiméus, de Robert Coppes Stichting en de Oogvereniging, zijn stembureauleden niet altijd op de hoogte van de hulpmogelijkheden. Soms wordt hulp zelfs geweigerd. 

Verder geeft het platform aan dat het belangrijk is dat gemeenten per stemlocatie kunnen aangeven welke voorzieningen aanwezig zijn, -zoals bijvoorbeeld aanwezigheid van voelbare of zichtbare routegeleiding (binnen en buiten)-, hoe de bereikbaarheid met het ov is, en welke ondersteuning en hulp(middelen) beschikbaar zijn.

Verkiezingen steeds toegankelijker

Volgens de rijksoverheid is de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2021 al toegenomen en is er meer bewustwording gecreëerd over toegankelijke verkiezingen. Gemeenten zouden nu meer gestimuleerd moeten worden om gebruik te maken van de checklist toegankelijkheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal Kennis Over Zien verdere aanbevelingen doen om de bestaande richtlijnen aan te vullen. 

Meer informatie over de toolbox is te vinden op www.kennisoverzien.nl.