80 procent van 'toegankelijke' stembureaus is niet toegankelijk

Ruim drie op de vier stemlokalen die door gemeenten als toegankelijk zijn bestempeld, voldoen niet aan alle toegankelijkheidseisen.

Dat blijkt uit een steekproef die gedaan werd door het maatschappelijke bureau Ongehinderd, zo meldt nationalezorggids.nl

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge gaat in gesprek met gemeenten, hoewel de problemen niet zomaar verholpen zijn, benadrukt hij in een Kamerbrief. De scholen, gymzalen, gemeente- en buurthuizen waarin stembureaus vaak worden gevestigd kunnen vaak moeilijk snel worden aangepast.

De steekproef werd gedaan bij stembureaus voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in het voorjaar. Gemeenten scoorden slechter dan het jaar ervoor. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voldeed 63 procent niet aan de eisen, in maart van dit jaar ging het om 79 procent.

Eigen beoordeling

Opmerkelijk is dat de gemeenten zichzelf na een eigen steekproef een stuk positiever beoordelen: slechts 3 procent van de toegankelijke stembureaus zou niet aan de criteria voldoen. "Hieruit blijkt dat gemeenten hun stemlokalen niet beoordelen conform de methodiek en toegankelijkheidscriteria van het ministerie", concludeert het bureau.

Dit terwijl diezelfde criteria volgens Ongehinderd nog te beperkt zijn. Ze richten zich vooral op toegankelijkheid voor mensen met een motorische handicap, er wordt te weinig gekeken naar eisen voor mensen met een zintuiglijke handicap, zoals slechthorenden en slechtzienden.

Tellingen 's nachts

De Jonge stuurde, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november, een reeks onderzoeken en evaluaties van de vorige verkiezingen naar de Kamer. Daaruit bleek ook dat 43 gemeenten bij de Provinciale Statenverkiezingen eerder dit jaar "veel minder stembureaus" hadden opgericht dan het landelijke gemiddelde. Ze zijn daarop aangesproken.

Anders dan voorgaande verkiezingen hoeven vrijwilligers op het stembureau niet tot midden in de nacht hertellingen uit te voeren als die nodig blijven, meldt de minister verder. Op verkiezingsavond op woensdag worden alle stemmen een keer geteld. Als "eventuele telverschillen" optreden, worden de stemmen niet dezelfde nacht, maar pas de volgende ochtend opnieuw geteld.