Hulphondenorganisaties steunen plan professionalisering hulpdierensector

Hulphond Nederland en KNGF geleidehonden ondersteunen de roep om professionalisering in de hulpdierensector. Dat geven zij aan in een reactie op de uitkomsten van een rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). 

Steeds vaker worden dieren ingezet om mensen te helpen in het dagelijks leven. De dieren, meestal honden, maar soms ook paarden, worden ingezet bij mensen met uiteenlopende problematiek. De sector is groeiende, maar kan niet terugvallen op wetten en regels die het welzijn van de dieren kunnen waarborgen. 

Kwaliteitskeurmerk

En dat moet veranderen, vindt de RDA. Het oprichten van een beroepsvereniging en kwaliteitskeurmerk zou daarom een mooie eerste stap zijn. Hulphond Nederland ondersteunt de aanbevelingen die de raad in haar rapport schrijft, zo meldt woordvoerder Dimitri Nadorp: “Wij zien het als onze voornaamste taak en verantwoordelijkheid om onze medewerkers, gastgezinnen en cliënten zodanig te begeleiden en te instrueren dat zij respectvol en zorgvuldig omgaan met de honden die zij onder hun hoede hebben.” 

“Onze PTSS-hulphonden bijvoorbeeld krijgen van hun baasjes dagelijks de nodige tijd en ruimte voor ontspanning. Hierop worden onze cliënten specifiek geïnstrueerd. Ook monitoren wij al onze hulphonden door de thuisbezoeken die wij enkele keren per jaar plegen. Onze Therapie-hulphonden worden overigens niet geplaatst bij mensen met autisme, maar ingezet tijdens therapiesessies met onze therapeuten. Dit gebeurt maximaal twee dagen per week. De rest van de tijd zijn zij gewoon huishond bij een gastgezin.”

Welzijn staat voorop

KNGF Geleidehonden geeft desgevraagd een soortgelijke reactie: “Voor KNGF Geleidehonden staat het welzijn van haar honden voorop. We vragen dit ook van mensen die een blindengeleide-, autismegeleide-, assistentie- of buddyhond van ons krijgen. We houden dit tot en met het pensioen nauwlettend in de gaten.
Wij leiden onze honden op een positieve manier op, waarbij we ons vooral richten op het belonen van het gewenste gedrag. Een hond die zijn werk niet met plezier doet, of niet voor zijn taak geschikt is, leiden wij niet op. Deze honden worden geadopteerd door, door ons geselecteerde, gezinnen die de hond een goed leven geven als huishond.” 

“Overigens is de assistentiehond (de parapluterm voor alle honden in een één-op-één relatie met zijn baas) voor een groot deel van de dag huishond. Dat betekent dat de hond naast zijn taak ook gewoon hond mag zijn, met alle gedragingen die daarbij horen, zoals loslopen, rennen, spelen met soortgenoten en mensen, snuffelen en slapen. Respect voor de hond en zijn emoties is een heel belangrijk aspect van het werken met een assistentiehond.”
 
De RDA pakt het onderwerp nu verder op, samen met andere relevante partijen uit de sector. Zowel KNGF geleidehonden als Hulphond Nederland heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen bij de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport.