Eerste Kamer stemt voor vereenvoudigde regeling Wajong

In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de senaat op dinsdagavond 26 mei met een zeer krappe meerderheid ingestemd met nieuwe regels voor de Wajong. Het kabinet wil één regeling voor mensen die vanaf jeugdige leeftijd chronisch ziek zijn, zodat arbeidsgehandicapten meer en gemakkelijker doorleren en aan het werk komen, zo stelt staatssecretaris Van Ark (VVD).

500 Euro erop achteruit

De nieuwe regels, die met ingang van volgend jaar van kracht worden, kunnen op veel kritiek rekenen. Zo kan het zijn dat sommige Wajongers er dankzij deze nieuwe wetgeving er zomaar 500 Euro per maand op achteruitgaan. Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV, vertelde maandagavond in het radioprogramma De Nieuws BV: “Als je een hoogopgeleide Wajonger bent, dan heb je nu recht op ongeveer een vergelijkbaar loon als degenen die dezelfde studie gedaan hebben. Dat wordt afgeschaft. Die mensen gaan er zo'n 400 tot 500 euro per maand op achteruit. Mensen met een medische urenbeperking die misschien niet hoger opgeleid zijn, kunnen nu in zeven jaar naar het wettelijk minimumloon toegroeien en straks niet meer. 

Jong vindt dat er iets fundamenteel verkeerd gaat met de rechten van gehandicapten: “Ook de Eerste Kamer heeft ingezien dat er iets mis gaat met deze wet. Er zijn immers zeven moties ingediend. We gaan komend jaar onderzoeken waar we nog rechtszaken kunnen aanspannen.”

Ieder(in) ook ontevreden

Ook belangenorganisatie Ieder(in) vindt dat met deze wet opnieuw een stap achteruit is gezet: “Werk moet lonen wanneer je naar vermogen participeert. Met deze regelingen kom je onder het wettelijk minimumloon (WML) uit als je door een medische urenbeperking slechts een beperkt aantal uur kunt werken. Wij vinden dat wanneer je naar vermogen werkt, je het wettelijk minimumloon moet kunnen verdienen, ongeacht je urenbeperking.”

Stichting Wij Staan Op

Jiska Stad-Ogier, Wajonger en initiatiefnemer van 'Stichting Wij Staan Op', zei maandagavond in De Nieuws BV:  "Ik ben begonnen met een Universitaire opleiding met het idee dat ik daar later een bijpassend loon bij zou krijgen. Ik ga nu per maand 240,- euro minder gaan verdienen dan het perspectief dat ik had toen ik begon met de studie. Dat is erg frustrerend. Ik heb niet gekozen voor die handicap. Wat uit het wetsvoorstel naar voren lijkt te komen is: ga maar meer werken, want dan hou je meer geld over en dat is voor mij geen keuze. Mijn mogelijkheid tot zelfstandigheid wordt hiermee weggenomen.”

VN-verdrag Handicap

In het VN-verdrag Handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om (zelfstandig) te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De overheid moet ervoor zorgen dat je met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij, zonder belemmeringen.