Verscherpt toezicht voor woonzorgcentrum Het Schild

Woonzorgcentrum Het schild in Wolfheze is onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geplaatst. Volgens de inspectie staan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden onder druk.

In oktober 2018, kreeg Het Schild ook al bezoek van de inspectie. De zorginstelling voldeed toen niet aan 10 van de 14 getoetste normen en kreeg een jaar de tijd om haar zorgaanbod te verbeteren. Nu, een jaar later, concludeert de IGJ echter opnieuw dat de kwaliteit van de zorg voor de helft van de getoetste normen tekortschiet.

Gesloten cultuur

De meeste problemen bestaan dus nog steeds. Zo kampt de instelling met een personeelstekort, schiet het niveau van het zorgpersoneel tekort en is Het Schild niet in staat de intensieve zorg te leveren die nodig is voor de steeds ouder wordende cliënten. De inspectie betwijfelt of het Het Schild wel gaat lukken om te verbeteringen door te voeren. Er zou sprake zijn van een 'gesloten cultuur' binnen enkele zorgteams, waardoor het leer- en verbeterklimaat wordt belemmerd.” 

Twijfels inspectie onverwacht

Frank van der Eijnden, directeur van het Schild, laat weten dat de organisatie zich bewust is van haar tekortkomingen. Toch komt het oordeel van de inspectie onverwacht. “Het Schild bevindt zich vanaf 2018 in een verbeterproces. We zijn er duidelijk nog niet, maar we hebben er wel het volste vertrouwen in dat het goed gaat komen. De twijfels van de inspectie over ons vermogen om verder te verbeteren komen voor ons dus onverwacht.” 

Het Schild moet nu binnen zes maanden voldoen aan de vereiste normen. De inspectie houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. Na een half jaar zal opnieuw beoordeeld worden of de situatie is verbeterd. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

Op de vraag of (toekomstige) bewoners zich zorgen moeten maken reageert Van der Eijnden met een resoluut: “Nee, absoluut niet. We gaan vooral inzetten op een betere aansturing van de zorg en de zorgteams. Vanwege het verscherpte toezicht zal alles waarschijnlijk in een stroomversnelling komen, maar bewoners hoeven zich geen zorgen te maken. Ik heb veel vertrouwen in mijn organisatie en medewerkers.” 

Lees meer: Rapport inspectiebezoek Het Schild (PDF)