Geen ZieZo beurs in 2023

In 2023 wordt er geen ZieZo beurs gehouden, zo laten de ZieZo vereniging en Ben de Wild Productions weten. De ZieZo-vereniging oriënteert zich op het organiseren van een symposium, specifiek gericht op beleidsmakers en professionals die zich bezighouden met oogzorg.

Ook zijn er gesprekken gaande met andere organisaties die iets willen organiseren voor dezelfde doelgroep als die van de ZieZo beurs. Later dit jaar buigt de organisatie zich over een editie in 2024.

In 2016 werd ook besloten om de ZieZo beurs een jaar over te slaan, met het idee deze voortaan eens in de twee jaar te organiseren. Ondanks dit voornemen werd de beurs in de jaren die volgden toch jaarlijks gehouden. Met uitzondering van 2020, toen de beurs werd afgelast vanwege het coronavirus. In 2021 werd gekozen voor een online editie.

De ZieZo beurs is een beurs voor mensen met een visuele beperking en hun netwerk. Naast het bezoeken van de beursvloerstands is er de mogelijkheid low-vision gerelateerde presentaties en workshops bij te wonen.