Fusie Grenzeloos Zicht en Visio Foundation

Stichting Grenzeloos Zicht en Stichting Visio Foundation fuseren per 1 januari 2024 onder de naam ‘Stichting Visio Foundation’. De gefuseerde stichting heeft hetzelfde doel als beide partners: projecten financieren die het leven van slechtziende en blinde mensen verbeteren.

De gefuseerde Visio Foundation zal initiatieven ondersteunen voor blinde en slechtziende mensen in binnen- en buitenland. Het gaat om kleine en grote projecten waarvoor te weinig (reguliere) bekostiging is, op het gebied van welzijn, onderwijs, werk, toegankelijkheid, hulpmiddelen en zorg. Projecten in Nederland variëren van een smartwatch voor blinde zwemmers, ‘leerlijnen’ naar werk en de Voorleesdienst blinden en slechtzienden tot academische leerstoelen. In het buitenland gaat het vooral om onderwijs aan kinderen met een visuele beperking en oogbehandelingen in lage-inkomenslanden.

Het initiatief voor de fusie komt van Grenzeloos Zicht. Deze stichting vond haar oorsprong in Het Schild, een woonvoorziening in Wolfheze voor blinde en slechtziende mensen. Ze financierde naast algemene projecten ook extra’s voor bewoners van dit zorgcentrum, zoals hulpmiddelen.

Visio Foundation ondersteunde tot nu toe initiatieven op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg, vaak afkomstig van partnerorganisatie Visio. Grenzeloos Zicht brengt nieuwe aandachtsgebieden in, zoals oogoperaties in lage-inkomenslanden en aanvragen die niet direct gerelateerd zijn aan Koninklijke Visio.

Het vermogen van Visio Foundation neemt door de fusie met 30 procent toe. Bestuursleden Antoin Bruijninckx en Frans Knüppe verwachten door de fusie nog meer te kunnen betekenen voor mensen met een visuele beperking. ‘We komen heel graag in contact met iedereen die iets extra’s wil doen voor onze doelgroep.’