Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Dedicon, gevestigd aan Traverse 175 5361 TD Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dedicon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De NAW gegevens en persoonskenmerken die je actief verstrekt bij het aanvragen van een dienst zoals naam, adres, geslacht, verklaringen leesbeperking etc.
 • Bestelgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een dienst zoals bestellingen, bankgegevens, factuurinformatie etc.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites zoals gebruik, internetbrowser, apparaat type etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dedicon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

De verklaring leesbeperking die je actief aan ons hebt verstrekt bij het aanvragen van een dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dedicon verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van deze grondslag:

Wettelijke verplichting:

 • Bewaren facturen
 • Uitvoering overeenkomst
 • Verklaring leesbeperking: wij mogen onze gesubsidieerde diensten alleen aanbieden aan de geverifieerde doelgroep
 • Adres-, bank en contactgegevens: voor distributie, verzending en facturatie van onze producten aan klanten en het verschaffen van informatie over onze dienstverlening
 • Surfgedrag: voor het verbeteren van onze websites en online dienstverlening

Toestemming:

 • Alle overige

Op basis van deze grondslagen verzorgen we diensten voor je, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
 • Contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Dedicon analyseert en volgt jouw (surf)gedrag om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoefte

Geautomatiseerde besluitvorming

Dedicon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dedicon) tussen zit.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@dedicon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dedicon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsdata > twee jaar vanaf moment administreren > voor de verschillende websites is dat voor afhandeling van de door jou gevraagde informatie en/of uitvoering van onze dienstverlening
 • Reproductiedata (bestellingen) > twee jaar na einde account/lidmaatschap > voor vragen/klachten n.a.v. een geleverde reproductie en mogelijkheid ter verbetering
 • Financiële data (bankgegevens/ factuurinformatie) > zeven jaar vanaf moment administreren > wettelijk verplicht vanuit Rijksbelastingdienst
 • Onderzoek data > twee jaar vanaf activiteit op de website > samenstellen van gebruikersstatistieken; verbeteren van websites en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en behoefte

Delen van persoonsgegevens met derden

Dedicon deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dedicon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dedicon jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:

 • Ze ontwerpen, beheren en verbeteren onze IT-systemen, internettools en applicaties
 • Ze versturen e-mails en post, maken video’s en brochures
 • Ze doen klantonderzoek zoals enquêtes
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op websites en social media buiten Dedicon

Neem contact met op met de klantenservice@dedicon.nl voor een overzicht van de bedrijven waar Dedicon een bewerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dedicon gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dedicon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie: cookieverklaring

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op onze websites worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: analytische cookie die websitebezoek meet voor gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf, gebruikte links binnen de website en gebruikte links om op onze websites te komen. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en 'gegevens delen' is uitgezet. Verder maken we geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Bewaartermijn is twee jaar.
 • Matomo: analytische cookie die websitebezoek meet op Yoleo.nl voor gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf, gebruikte links binnen de website en gebruikte links om op onze websites te komen. Bewaartermijn is twee jaar.
 • YouTube, Facebook, SoundCloud en Twitter: deze social media registreren statistieken die bijhouden hoe de bezoeker de verschillende websites gebruikt en welke berichten, video’s, audiobestanden en feeds de gebruiker heeft gezien. Bewaartermijn is twee jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je op verschillende websites zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar servicedesk@dedicon.nl. Dedicon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Dedicon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dedicon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via servicedesk@dedicon.nl.

Dedicon heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Streng wachtwoordbeleid. Alleen geautoriseerde medewerkers krijgen toegang tot jouw gegevens.
 • Alle medewerkers zijn verplicht een security-awareness training te volgen. Zij kennen hierdoor de gevaren en de risico’s bij de verwerking en opslag van jouw gegevens. En ze weten hoe hiermee om te gaan in het kader van de nieuwe AVG-wet.
 • Geavanceerde beveiligingssoftware, zoals anti-ransomware, antivirus, data-encryptie en firewalls. Deze software vermindert de kans dat het computersysteem van Dedicon wordt besmet met kwalijke software die schade kan toebrengen aan data of die een datalek kan veroorzaken.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.