Leegstand zorgt voor grote problemen voor Het Schild

Het Schild in Wolfheze kampt met grote financiële problemen nu bijna twintig procent van de appartementen leegstaat. Het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden is dan ook dringend op zoek naar nieuwe huurders, zo meldt Omroep Gelderland.

Als de woningen, twaalf huurappartementen en negen zorgappartementen, een jaar leegstaan kost dat ruim 850 duizend euro. Een bedrag dat het Schild niet kan missen, aangezien de financiële situatie al jaren niet erg rooskleuring is, zo vertelt Jan Achterberg, voorzitter van de cliëntenraad, aan de regionale omroep: “Het is nu alle hens aan dek om weer mensen binnen te krijgen. Hoe meer woningen we vullen, des te beter het is voor Het Schild en de gemeenschap van Het Schild. Het is hier namelijk heel fijn wonen en dat willen we graag zo houden."

De leegstand bij Het Schild heeft alles te maken met de coronacrisis. Vijfentwintig bewoners overleden aan het virus in de afgelopen twee jaar, en om besmetting van de overige bewoners te voorkomen, werden de vrijgekomen woningen niet gevuld. Ook moest een flink aantal bewoners verhuizen omdat Het Schild de verpleegafdeling niet meer kon onderhouden. Deze is inmiddels gesloten.

Zelfstandig leven

Er zijn in Nederland zo'n 300.000 mensen die blind of slechtziend zijn en Het Schild is op zoek naar mensen van 55 jaar en ouder. De bron om uit te putten is dus niet zo groot, zo zegt Achterberg: “Ook andere woonzorgcentra kampen met problemen om nieuwe bewoners in huis te halen. Steeds vaker nemen ze nieuwe huurders in huis die wel goed kunnen zien. Dat willen wij echter niet. Het Schild moet echt een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden blijven. Want veel mensen hebben in de 'ziende maatschappij' jaren op moeten boksen tegen de eisen van zienden. Hier kunnen mensen veel zelfstandiger leven omdat blind of slechtziendheid de norm is.”

Al langer problemen

Het woonzorgcentrum in Wolfheze werd eind 2019, vlak voordat de coronacrisis uitbrak, ook al onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geplaatst, zo schreef de Voorste Kamer destijds. De kwaliteit en veiligheid van de zorg in het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden staan derhalve flink onder druk. Als dan ook nog het benodigde geld om een inhaalslag te maken achterwege blijft, moet misschien wel voor het voortbestaan van Het Schild worden gevreesd. 

Lees ook: Verscherpt toezicht voor woonzorgcentrum Het Schild

Lees ook: Blinde demente ouderen moeten noodgedwongen verhuizen