Ieder(in) en Per Saldo vragen aandacht voor zorgen en wanhoop

Maatschappelijke organisaties Ieder(in), Per Saldo en KansPlus vragen in een brief aan de Tweede Kamerleden aandacht voor de grote zorgen die er leven over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema. Er wordt veel wanhoop, maar ook woede en angst gevoeld, zo stellen de organisaties.

Ze vragen de Tweede Kamer bovendien om een klemmend beroep te doen op het kabinet om het OMT om advies te vragen over de risico’s van het laten doorgaan van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

Schrijnende verhalen

Er komen steeds meer schrijnende verhalen aan de oppervlakte van mensen met een beperking of chronische aandoening, die langdurig in thuisisolatie zitten. Het televisieprogramma Nieuwsuur besteedde op 11 februari jl. aandacht aan mensen die al bijna een jaar in thuisisolatie zitten en geen vooruitzicht hebben op snelle vaccinatie en ook de online-actie #VergeetOnsNietHugo laat soms hartverscheurende situaties zien.

Volgens Ieder(in) e.a. is er een Sociaal Plan nodig voor mensen die langdurig in isolatie zitten. Dat zou dan onder andere dienen te bestaan uit extra ondersteuning om onderwijs en inkomenssteun voor deze gezinnen.

Tweede Kamerverkiezingen

Uit een peiling van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie blijkt ook dat onder de achterban (on)veiligheid de belangrijkste reden is voor niet-stemmen of nog twijfelen. In de groepen onder de 70 jaar, die niet in aanmerking komen voor poststemmen, kiezen relatief veel mensen voor niet stemmen of zij twijfelen nog.

Het recht van iedere Nederlander om op een veilige manier zijn of haar stem uit te brengen, komt in het geding. De organisaties verzoeken de Tweede Kamer en kabinet derhalve om in de komende weken heel kritisch te monitoren, zoals met een OMT-advies, of veilige verkiezingen voor iedereen gegarandeerd zijn.

Wordt vervolgd

Op 24 februari werd er gedebatteerd over het vaccinatieschema, de avondklok en de aangekondigde versoepelingen.