Blinde demente ouderen moeten noodgedwongen verhuizen

Zo’n tien demente ouderen moeten verhuizen uit Het Schild in Wolfheze, een instelling voor blinden en slechtzienden. De verpleegafdeling gaat noodgedwongen dicht.

Het tehuis kan niet meer voldoen aan de strenge wet- en regelgeving. De zorg is volgens de directeur niet meer te realiseren, tot verdriet van de familie van de bewoners, zo meldt Omroep Gelderland.

Voor de blinde of slechtziende én demente ouderen van instelling Het Schild breekt een onzekere tijd aan. Vóór de jaarwisseling moeten ze verhuizen naar een andere zorginstelling. Hun familie kreeg enige tijd geleden een brief dat de verpleegafdeling dichtgaat. 

“Bijzonder pijnlijk”, noemt interim-directeur Henrie Henselmans de sluiting van de afdeling, die sinds drie jaar open was. "Maar we kunnen niet anders." Een verpleegtehuis, ook een kleinschalige afdeling als die van Het Schild, moet aan allerlei strenge regels voldoen. "Ondertussen is er een chronisch personeelstekort in de zorg én een tekort aan specialisten, die de afdeling wel nodig heeft." De wil was er, maar de zorg was niet meer te realiseren, zegt hij.

Veel verdriet 

Eén van de bewoners die dit raakt, is de 101-jarige moeder van Anne Kohlen. Zij maakt zich grote zorgen over de 'ingrijpende verandering' die er voor haar moeder aankomt. Niet alleen de verhuizing heeft impact, maar ook het feit dat haar moeder waarschijnlijk naar een regulier tehuis moet. 

Het Schild is helemaal vormgegeven voor blinden en slechtzienden. Zo mogen er geen karren of andere obstakels op de gangen staan, zodat ouderen er niet tegenaan lopen. "Een etenskar op de gang kan gevaarlijk zijn, als mijn moeder met haar rollator een ommetje gaat maken." Bij Het Schild heeft personeel ervaring met blind- en slechtziendheid. In andere tehuizen is dat niet per se het geval.

Onzeker lot 

Familieleden hebben nog geprobeerd het tij te keren. "Maar inmiddels hebben we ons er met veel verdriet bij neergelegd", zegt Kohlen. "De realiteit is hard. Ik begrijp nu dat de organisatie ook met de rug tegen de muur staat. Het Schild is net zo goed als wij slachtoffer." 

Verdriet is er niet alleen om de ouderen, maar ook om het personeel wiens lot volgens Kohlen nog onzeker is. “Terwijl die het vuur uit de sloffen hebben gelopen. Ze hebben altijd veel oog voor de behoefte van onze ouderen gehad. Het Schild is een prachtige plek."

Verscherpt toezicht 

Toch stond de zorg bij Het Schild vorig jaar onder verscherpt toezicht. Dat had alles te maken met de reden waarom de afdeling nu sluit, zegt interim directeur Henselmans. In oktober 2018 bezocht de inspectie het zorghuis voor mensen met een visuele beperking en concludeerde toen dat Het Schild niet voldeed aan 10 van de 14 getoetste normen. Een jaar later bleek dat de zorginstelling nog steeds tekortschoot op 7 van de 14 opnieuw getoetste normen. 'Het ontbreekt zorgverleners aan voldoende kennis en kunde om in te spelen op de steeds complexere doelgroep. Dat levert risico's op voor de veiligheid van cliënten', aldus de inspectie.

Daarbij maakte de inspectie zich zorgen over de houding van sommige medewerkers. “Het lukt niet om een voldoende veilig leer- en verbeterklimaat te ontwikkelen en te behouden. Soms is er weerstand tegen maatregelen om de zorg te verbeteren.” 

“De zorg was steeds moeilijker te realiseren,” zegt Henselmans. Hij begrijpt dat het nieuws van de sluiting voor familieleden als een grote schok kwam. “Ze hebben hun oudere hier geplaatst om te blijven.”

Na de sluiting van de verpleegafdeling begin volgend jaar, gaat de instelling op oude voet weer verder: als woonzorgcentrum zonder verpleegafdeling. Voor alle dementerende ouderen wordt in samenspraak met de familie een nieuwe plek gezocht.