Bartiméus opent Corona bezoekersruimte in Ermelo

Bartiméus in Ermelo heeft 11 mei een ‘coronaproof’ bezoekersruimte geopend. Dit om ervoor te zorgen dat de bewoners van het verpleeghuis Henriëtte van Heemstrahuis hun familie en verwanten in een veilige omgeving weer kunnen ontmoeten. 

Deze tijdelijke bezoekersruimte bestaat uit een speciaal aangepaste portakabin, waarin een plexiglas wand is geplaatst. Bezoek neemt aan de ene kant van de wand plaats, de bewoner aan de andere kant. 

“Wij voelen zo met iedereen mee die zijn verwanten mist. Dat geldt ook voor de bewoners van het Henriëtte van Heemstrahuis. Met deze bezoekruimte creëren we een veilige plek om elkaar te zien en te spreken.” aldus Jopie Nooren, bestuursvoorzitter van Bartiméus. 

Extra uitdaging

“Onze portakabin is geen nieuw idee, je ziet ze al meer in Nederland op plekken waar bezoek aan bewoners van instellingen voor ouderen en voor mensen met een (meervoudige) beperking vanwege de coronamaatregelen nauwelijks meer mogelijk is. Maar bij Bartiméus hebben we met een extra uitdaging te maken. En dat is dat onze bewoners slechtziend of blind zijn. De manier waarop je omgaat met het geluid is daarbij belangrijk. Wij hebben de portakabin zo aangepast dat het geluid optimaal is. En daarmee creëren we iets dat aansluit op de behoefte van de bewoners die allemaal blind of slechtziend zijn en hun bezoek.” 

Ervaringen na twee weken

“Zowel bewoners als familie zijn erg positief. Er wordt dagelijks veelvuldig gebruikt gemaakt van ‘het praathuis’. De naam is verzonnen door één van onze bewoners...”, zegt Dirk van Gemert, communicatieadviseur bij Bartiméus. “Het geluid kan erg hard gezet worden zodat ook slechthorende bewoners hun bezoek toch goed kunnen verstaan. Het mooie van ‘het praathuis’ is dat zo ook vrijwilligers weer in contact kunnen komen, ook dat is erg waardevol. Desondanks kijken bewoners uit naar de versoepeling om hun geliefden weer op hun eigen studio/appartement te kunnen ontvangen. Uiteraard met de 1,5m afstand, maar toch!”