Versoepeling voorzieningen thuiswerkplek UWV

Mensen die om hun werk goed te kunnen doen afhankelijk zijn van een voorziening zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. Zo meldt de uitkeringsinstantie op UWV.nl

UWV kent voorzieningen toe voor ondersteuning op de werkplek wanneer er sprake is van een structureel functionele beperking. Dit is een ziekte of handicap die belemmert bij het werk. De afgelopen periode krijgt UWV steeds vaker vragen over voorzieningen voor de thuiswerkplek. Het gaat hierbij met name om aangepast meubilair en communicatiemiddelen voor blinden en slechtzienden.

Aanvragen

Mariska Eggerdink, woordvoerder van UWV: “Na signalen vanuit onze uitvoering en van de belangenorganisaties Incluvisie en de Oogvereniging hebben wij dit knelpunt geagendeerd. Hierover zijn we ook gelijk in gesprek gegaan met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).”

“Er zijn tot op heden 12 aanvragen binnengekomen voor een thuiswerkplek,” gaat ze verder. “De verruiming is in de eerste instantie bedoeld voor mensen die al met een voorziening op kantoor werken en deze nu ook thuis willen. Maar mensen die voorheen afgewezen zijn voor een thuiswerkvoorziening, omdat er geen medische noodzaak was, zouden nu opnieuw contact kunnen opnemen om te kijken of zij nu wel in aanmerking komen. Wij kijken dan samen met de klant naar de beste oplossing.”

Verwachting

“De aanleiding voor een versoepeling van de toekenning van meeneembare voorzieningen is Covid-19. Vanwege de impact die Covid-19 heeft op de werkplek is de verwachting dat thuiswerken meer zal plaatsvinden en mogelijk nog lange tijd aanhoudt. Dit betekent feitelijk een versnelling van de bestaande trend naar meer (hybride) thuiswerken. UWV zal met SZW de ervaringen die we nu opdoen, gebruiken om dit ook structureel vorm te geven.”