Aanpassing Banenplan niet gunstig voor blinden

Na uitbreiding van het doelgroepregister voor het banenplan, zijn er plotseling zo’n tienduizend mensen met een handicap aantrekkelijker geworden voor werkgevers, zo meldt dagblad Trouw. Ook hoger opgeleide mensen met een handicap, waaronder veel doven en blinden, zijn namelijk toegevoegd aan de doelgroep. 

Het Banenplan is een afspraak uit 2015 tussen het kabinet en werkgevers dat er uiterlijk in 2026, 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkzoekenden die in het doelgroepregister terecht komen, zijn financieel aantrekkelijker voor werkgevers. De werkgevers krijgen onder andere subsidie om werkplekaanpassingen te bekostigen. 

Rooskleurig

De definitie van de doelgroep is sinds de invoering van het Banenplan al meerdere keren uitgebreid om de doelstelling te kunnen halen. Tot nu toe zijn de resultaten echter teleurstellend. Volgens Roos Hoelen van Stichting Incluvisie is de schatting dat er zo’n tienduizend mensen profijt zullen hebben van de aanpassing veel te rooskleurig. De aanpassing van de doelgroep heeft volgens haar slechts betrekking op een kleine groep gehandicapten.

“Trouw beschrijft het nieuws alsof alle blinden en doven hier beter van worden, maar dat is absoluut niet zo.”, zegt Hoelen in een interview met NPO Radio 1. “Het doelgroepregister is alleen maar uitgebreid met mensen die al voor hun 18e of tijdens hun studie een visuele of auditieve beperking hebben en die niet zonder hulpmiddelen het minimumloon kunnen verdienen. Dat betekent dat als je na je studie blind of doof wordt, je dus niet in het doelgroepregister terecht komt, ook niet in de nieuwe regeling.” 

Kleine doelgroep

De Oogvereniging, bij monde van woordvoerder Annelies Lichtenberg, bevestigt de uitspraken van Hoelen: “De uitbreiding gaat vooral over de groep mensen die al werkt. Volgens het UWV, dat de cijfers vaak prima op orde heeft, gaat het bovendien om een groep van maximaal 8000 mensen op 4500 banen, omdat mensen met een beperking vaak niet voltijds kunnen werken.”

Volgens Roos Hoelen zijn er over het algemeen twee oorzaken waardoor de doelstelling van het Banenplan om 125.000 nieuwe banen te creëren voor uiterlijk 2026, niet werkt. Allereerst is de doelgroep te klein. Er zijn heel veel mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het doelgroepregister. Met de nieuwe aanpassing is daar geen verandering in gekomen. En ten tweede komt regeling van de financiering voor werkplekaanpassingen die nodig zijn voor gehandicapte werknemers terecht bij de gemeenten, en niet, zoals vroeger bij het UVW. Dit zorgt voor rechtsongelijkheid. Sommige gemeenten besluiten simpelweg dat er geen geld is voor dure werkplekaanpassingen.