Beperking aantal zitplaatsen Valysvervoer vervalt

Sinds kort geldt er een nieuw vervoersprotocol voor het Zorgvervoer, waar het Valysvervoer onder valt. Tot nu toe mochten niet alle zitplaatsen in het voertuig bezet worden. Als gevolg van de versoepeling van de landelijk geldende coronamaatregelen is dit veranderd.

Met directe ingang mogen alle zitplaatsen in het voertuig weer bezet worden door een passagier. Er geldt dus geen maximering meer in het aantal te gebruiken zitplaatsen. 

De volgende maatregelen blijven nog wel van kracht: De chauffeur en de passagiers dragen nog steeds een chirurgisch mondkapje (type II of IIR); De chauffeur ventileert het voertuig zoveel mogelijk na iedere rit en maakt contactpunten schoon; en ook wordt er nog steeds een gezondheidscheck gedaan bij het boeken van een rit.

Ritten kunnen binnen het huidige protocol, gezien de versoepelingen in de coronamaatregelen die landelijk gelden, nog altijd gecombineerd worden uitgevoerd.