Prorail test indoor navigatie op den Haag Centraal

ProRail heeft begin juni een drietal proeven met indoornavigatie uitgevoerd om blinden en slechtziende reizigers gemakkelijker door het treinstation van Den Haag Centraal te leiden. Dit als aanvulling op de bestaande geleidelijnen. Samen met de Oogvereniging, Koninklijke Visio, Bartiméus en NS wordt nu gekeken naar de beste oplossing.

In totaal ligt er volgens ProRail voor 90 kilometer aan voelbare geleidelijnen op alle stations. Met deze voelbare en voorspelbare routegeleiding kunnen blinden en slechtzienden zich beter oriënteren om hun weg op een station te vinden. Bij liften en trappen zijn braillebordjes aangebracht die duidelijk maken naar welke sporen ze leiden. Net als in de moderne dubbeldekstreinen, waar voelbare bordjes bij de trapleuningen zijn aangebracht die aangeven in welke klasse ze uitkomen, en of het een stiltecoupé is. Echter: Den Haag Centraal is een groot en complex station waar oriëntatie een probleem is omdat het een ‘kopstation’ is. Er zijn geen trappen, en dus ook geen braillebordjes aanwezig die naar perrons leiden. 

Smartphone

De proef bestond uit een drietal oplossingen die allemaal gebruik maken van de camera- of bluetoothverbinding van een smartphone. Hiermee moet een blinde of slechtziende reiziger eenvoudig de weg kunnen vinden naar de vele bus-, tram- of treinperrons, of naar faciliteiten op het station, zoals een toilet of bagagekluis.

Zo wordt er een techniek beproefd die de omgeving vergelijkt met een vooraf gemaakte puntenwolk. Door beeldherkenning via de camera weet de app waar de reiziger zich bevindt, en kan daarna een route bepalen. 

Een andere proef werkt via bluetooth-bakens die een signaal uitzenden. Deze techniek werd eerder al op Schiphol toegepast om reizigers via de app te ondersteunen bij de diensten en faciliteiten op de luchthaven.

Een derde proef werkt met stickers die voorzien zijn van een QR-kleurencode. De smartphone herkent deze code en berekent de afstand tot de code stickers. Op basis van die informatie kan de reiziger zich door het station navigeren.

Begeleid door leveranciers van de verschillende systemen en mobiliteitsbegeleiders van Visio en Bartiméus zijn 24 testpersonen op pad gegaan om het juiste perron, kaartautomaat of toilet te vinden. Dat lukte nog niet altijd, maar de deelnemers waren hoe dan ook enthousiast. ‘Geeft mij veiligheid, zelfvertrouwen en/of regie op mijn eigen reis’ waren veel gehoorde reacties.

Eén landelijk systeem

Tjebbe Ruskamp, projectmanager bij ProRail: "We gaan de testresultaten goed bestuderen om te kijken of het de doelgroep eenduidig helpt en een goede aanvulling is. Bij de test wordt gekeken naar de bruikbaarheid van het systeem voor de doelgroep. Daarnaast zal gekeken worden naar de schaalbaarheid van het systeem. Het mooist zou zijn dat er één landelijk systeem is wat in het hele OV werkt. Vergelijkbaar met de OV-chipkaart. Daarnaast moet gekeken worden naar de kosten van het systeem en de mogelijkheid het systeem te beheren en te onderhouden."