Ook in Den Haag kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig stemmen

In navolging van Utrechtse Heuvelrug en Veldhoven heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten dat ook in deze gemeente blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, zo meldt de gemeente Den Haag op 26 februari.

 

Om dit mogelijk te maken worden acht stembureaus speciaal ingericht voor mensen met een visuele beperking. Met behulp van een zogenoemde mal en audio-ondersteuning kunnen zij dan zelfstandig stemmen. In elk Haags stadsdeel staat een stembureau met deze hulpmiddelen.

 

In samenwerking met de Haagse belangenorganisatie Voorall, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Oogvereniging is deze stemmethode op 31 januari uitvoerig getest door mensen met een visuele beperking. Van de 28 deelnemers gaven er 26 aan dat ze graag op deze manier zelfstandig hun stem willen uitbrengen.

 

Een van de blinde deelnemers vertelde: “De mal is goed te gebruiken, in ieder geval voor blinden. Voor slechtzienden waren er nog wel wat wensen begreep ik op het gebied van kleur. En die ingenieuze soundbox is een gestripte Orion Webbox, waar een flink menu in is voorgeprogrammeerd.

 

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zegt: "Deze pilot past goed binnen het streven van de gemeente om de verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Den Haag telt ruim elfduizend mensen met een visuele beperking. Voor hen is zelf stemmen lastig of zelfs onmogelijk. Doordat ze nu zelfstandig kunnen stemmen, wordt hun stemgeheim gewaarborgd. Bovendien vergroot het de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking."

 

Over het stembiljet wordt een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. De soundbox vertelt welke partij er op welke lijst staat. Dit kunnen de stemmers dan voelen met hun vinger op de mal. Vervolgens kunnen ze per partij afluisteren welke kandidaat er op welke plek staat. Daarna kunnen ze door voelen en tellen de kandidaat vinden waarop ze willen stemmen. Met het potlood maken ze het bijbehorende vakje rood. De stembureauleden van de speciaal ingerichte stembureaus worden getraind in het werken met deze hulpmiddelen.