Nog veel vragen rondom Tweede Kamerverkiezingen

Hoewel vrijwel alle evenementen in de komende periode vanwege Corona zijn afgelast en we met zijn allen nog midden in een lockdown mét avondklok zitten, lijkt het er vooralsnog wel op dat de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doorgang zullen vinden.

Of dat voor iedereen toegankelijke verkiezingen zullen zijn, en of dat veilig op anderhalve meter kan, wellicht verspreid over meerdere dagen, wordt de komende maand uitgebreid onderzocht.

Kieswet

Door een aanpassing van de Kieswet, een uitvloeisel van het VN-verdrag Handicap uit 2016, zijn gemeenten sinds vorig jaar verplicht stemlokalen voor iedereen toegankelijk te maken. Op dit moment is het voor blinden en slechtzienden al in 45 gemeenten mogelijk om zelfstandig te stemmen met behulp van een stemmal en audio-ondersteuning.

Ton van Weerdenburg, projectmedewerker van de Oogvereniging: “We roepen iedereen op om ook daadwerkelijk te gaan stemmen. Natuurlijk is het voor iedereen aanpassen in deze tijden, maar we beginnen binnenkort met een grote campagne, samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin we hopelijk kunnen laten zien dat stemmen zelfstandig en corona-proof kan.”

Anderhalve meter

De bedoeling is dat alleen de stemlokalen gebruikt worden, waarin anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Bovendien zal er iemand bij de ingang staan, die er op toeziet dat burgers hun handen desinfecteren en dat er niet teveel mensen tegelijkertijd naar binnen gaan.

Grote campagne

“Vanaf volgende week gaan we filmpjes opnemen in een geprepareerd stemlokaal waarin we kunnen testen hoe dat voor blinden en slechtzienden zal gaan uitpakken, en of er extra maatregelen nodig zijn. Ook wij van de Oogvereniging zitten nog met vragen, die we de komende weken beantwoord willen zien”, vertelt van Weerdenburg.

“De bedoeling is wel dat eind februari onze grote campagne begint, en dat we begin maart webinars organiseren waarin we ook de vrijwilligers in de stemlokalen hopen te kunnen uitleggen, hoe ze mensen met een visuele beperking kunnen helpen, zodat ze toch zelfstandig kunnen stemmen. Maar wie weet zijn de cijfers met corona-infecties tegen die tijd wel dusdanig dat de verkiezingen toch moeten worden uitgesteld. Voorlopig roepen wij van de Oogvereniging echter zoveel mogelijk mensen op om te gaan stemmen, en onze website in de gaten te houden,” besluit van Weerdenburg.