Ieder(in) doet verbetervoorstellen voor meer toegankelijke televisie

De komische dramaserie Jos wordt over het algemeen goed bekeken op de zondagavond op NPO 3, maar niet iedereen kan genieten van de avonturen van Jos, een glansrol van Diederik Ebbinge. Het programma van AVROTROS wordt namelijk aangeboden zonder audiodescriptie, waardoor het slecht toegankelijk is voor blinden en slechtzienden.

Dat is tegen het zere been van onder andere belangenorganisatie Ieder(In), dat kabinet en Tweede Kamer oproept om mensen met een beperking niet te vergeten bij de uitwerking van het coalitieakkoord over toekomstig mediabeleid. In de voorstellen van staatsecretaris Uslu van Cultuur en Media om het coalitieakkoord uit te werken ontbreekt namelijk een aanpak voor het verbeteren van toegankelijkheid van televisieprogramma’s. Terwijl in het coalitieakkoord juist de ambitie om het tv-aanbod toegankelijker te maken nadrukkelijk wordt genoemd. 

Hoofdlijnenbrief

“Programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep worden zoveel als mogelijk toegankelijk voor mensen met een audiovisuele beperking. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van onder andere audiodescriptie, gebarentolken en (gesproken) ondertiteling” , zo staat in het coalitieakkoord te lezen. Dit komt echter niet terug in de zogenoemde ‘hoofdlijnenbrief’ van staatssecretaris Uslu over toekomstig mediabeleid. 

Verbeterwensen

Een coalitie van belangenorganisaties voor mensen met een beperking waaronder Ieder(in) en kennis- en expertiseorganisaties roept gezamenlijk op om met concrete verbeterwensen aan de slag te gaan. Zo wil men kwantitatieve en kwalitatieve doelen opgenomen zien in de Mediawet; moet er een breed adviesorgaan komen met (ervarings)deskundigen van belangen-, kennis-, en expertiseorganisaties; en moet er een jaarlijkse onafhankelijke monitor komen over de kwantitatieve en kwalitatieve vooruitgang en de tevredenheid van kijkers (met een beperking) over toegankelijkheid van televisieprogramma’s. Zodat mensen met een visuele beperking in de nabije toekomst ook kunnen genieten van dramaseries bij de publieke en commerciële omroep.