Eerste toegankelijke oversteeklijn tussen perrons voor visueel beperkte reizigers

Prorail heeft samen met de Oogvereniging een nieuw soort geleidelijn ontwikkeld, speciaal voor overpaden tussen treinperrons. Op dit moment liggen daar geen geleidelijnen en dat maakt het overpad een lastige plek voor mensen met een visuele beperking.

De nieuwe ‘oversteeklijn’ sluit aan op de bestaande geleidelijnen die over de hele lengte van het perron liggen, maar wijkt duidelijk af in kleur, tast en klank en wordt bovendien voorafgegaan door een waarschuwingsmarkering.

Grote stations maken minder vaak gebruik van overpaden, omdat deze voorzien zijn van een tunnel of een brug, maar bij kleinere stations dienen reizigers het spoor over te steken om een ander perron te bereiken. Bij visueel beperkten leidt de korte tijd die er is om het overpad te verlaten nadat de bellen beginnen te rinkelen, in sommige gevallen tot stress. 

“De ontwikkeling van de oversteeklijn past binnen de ambitie om in 2030 enkel nog toegankelijke stations te hebben waarin iedereen zich veilig en zoveel mogelijk zelfstandig kan bewegen,” zegt Jeroen Wienen, woordvoerder bij Prorail. “De ongeveer vijf seconden die je krijgt om het overpad te verlaten, in combinatie met het ontbreken van een duidelijke richting bleek tot spanning te leiden bij blinden en slechtzienden. In overleg met de Oogvereniging hebben we daarom de ‘oversteeklijn’ bedacht. We hebben er alle vertrouwen in dat dit een goede oplossing is, ook omdat het aansluit op al bestaande infrastructuur. Eerdere tests in Tilburg leidden in ieder geval al tot positieve ervaringen.”

De eerste toegankelijke oversteek wordt woensdag 31 augustus geopend op station Soest. Eind van dit jaar zullen 100 overpaden voorzien zijn van een oversteeklijn.