Commerciële websites nog steeds onvoldoende toegankelijk voor blinden

Commerciële websites zoals webshops voelen nog te weinig urgentie om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek door Stichting Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Zo valt te lezen op de website van laatstgenoemde. 

Deze websites voldoen gemiddeld niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid. Vooral consumenten die blind of slechtziend zijn, lopen daardoor vast bij het kopen van een product online. Deze situatie is onveranderd sinds 2016, toen stichting Accessibility een vergelijkbaar onderzoek uitvoerde.

Obstakels 

De meeste problemen zijn gevonden in de wijze waarop je iets kan regelen op een website, zoals bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een abonnement of boeken van een reis. Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu's en onbegrijpelijke teksten bij weblinks zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.

De ervaringen van de Oogvereniging staven het onderzoek. Vertelt Bart Borsje onze redactie. “Onze leden geven inderdaad aan dat niet alle websites even toegankelijk zijn. Wat we dan horen is dat ze het vaak aan hun partner overlaten om iets online te regelen. Schrijnend, want de bedoeling is natuurlijk dat iedereen zelfstandig gebruik kan maken van het internet.”

“Bedrijven benaderen ons zeker wel voor hulp en tips. We zijn geen officieel testbureau, daar zijn andere clubs voor, maar in sommige gevallen kunnen we zeker wel bij de achterban peilen of er mensen zijn die willen meedoen aan een test. En verder bieden we sjabloonbrieven aan die onze leden kunnen gebruiken om op te sturen naar bijvoorbeeld een ontoegankelijke webwinkel. Hierin kunnen ze dan uitleggen waar ze tegenaan lopen. Bewustzijn creëren is toch het begin.”

Urgentie

Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels, heeft eerder dit jaar al een actieplan opgesteld om de bewustwording en kennis over digitale toegankelijkheid in de branche te vergroten. Het College voor de Rechten van de Mens juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er meer moet gebeuren. Volgens de wet moeten aanbieders van goederen en diensten hun websites stap voor stap toegankelijk maken. Het College roept de overheid op om afspraken te maken met bedrijven over wat dit concreet betekent. Deze afspraken kan de overheid opnemen in haar implementatieplan voor het VN-verdrag handicap.