Steeds meer gemeenten nemen vuurwerkmaatregelen

120 mensen met oogletsel door consumentenvuurwerk. Dat is de eindstand van de afgelopen jaarwisseling, zo blijkt uit cijfers die het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) begin dit jaar bekend maakte. Elf mensen raakte blind aan één oog, 38 procent liep blijvend oogletsel op. Het aantal vuurwerkslachtoffers laat de afgelopen jaren een dalende trend zien, toch blijft het risico op met name oogletsel groot. Eén van de redenen voor steeds meer gemeenten om zich uit te spreken voor een ander vuurwerkbeleid.

Er zijn inmiddels uiteenlopende lokale initiatieven om de overlast en het gevaar van vuurwerk in te dammen. Grote steden wijzen bij wijze van proef vuurwerkvrije zones aan rond verzorgingshuizen en kinderboerderijen. In Tilburg kunnen burgers die hun straat of buurt uit willen roepen tot vuurwerkvrij, assistentie krijgen van de gemeente. Mits de buren het met elkaar eens zijn over dat vuurwerkvrije initiatief, krijgen zij van de gemeente bordjes ter beschikking die ze op kunnen hangen. "Er zijn vijf aanvragen voor een vuurwerkvrije buurt binnengekomen bij ons," aldus een woordvoerder. In Friesland zijn alle ziekenhuizen een campagne gestart om kinderen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk. Er werden vuurwerkbrillen uitgedeeld om het gebruik ervan te stimuleren en er werden gastlessen verzorgd door oogartsen en plastisch chirurgen, als onderdeel van speciale lespakketten. Of dergelijke initiatieven komende jaarwisseling bijdragen aan een verdere vermindering van het aantal vuurwerkslachtoffers in het algemeen en oogletsel door vuurwerk in het bijzonder, moet de tijd uitwijzen.

Oogartsen en publieke opinie

De publieke opinie over het onderwerp vuurwerk is al enkele jaren in beweging. Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) speelt daarin een grote rol. Zij registreert al tien jaar het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels. In 2014 zijn de oogartsen een vuurwerkmanifest gestart dat pleit voor een consumentenvuurwerkverbod. Het manifest is inmiddels door 1.400 organisaties en 66.000 particulieren ondertekend. 
Ook de politiek neemt maatregelen om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen. Zo werden de afsteektijden in 2014 beperkt en bestaat sinds dit jaar de verplichte uitgave van vuurwerkbrillen bij verkooppunten. Bovendien wordt het gebruik van een lanceerstandaard voor vuurpijlen dit jaar verplicht gesteld. Een algemeen verbod op consumentenvuurwerk wees het kabinet eerder dit jaar af. Het NOG blijft desondanks hoopvol dat een vuurwerkverbod voor consumenten er alsnog komt, ongeacht het verloop van de komende jaarwisseling, aldus een woordvoerder.