Rustigste Nieuwjaarsnacht sinds jaren bij Het Oogziekenhuis Rotterdam

Bij Het Oogziekenhuis in Rotterdam werd in de nieuwjaarsnacht maar 1 vuurwerkslachtoffer met oogletsel binnengebracht. Verder zijn 2 patiënten ontvangen met schade door carbidschieten. Vorig jaar werden nog 18 patiënten bij Het Oogziekenhuis gezien tijdens de jaarwisseling.

Het letsel bij alle patiënten was zodanig, dat geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Op nieuwjaarsdag is uiteindelijk nog wel een slachtoffer met zwaar oogletsel uit een ander ziekenhuis in Rotterdam geopereerd. Grote aantallen blijven echter uit. Het ziekenhuis is erg blij dat dit jaar veel mensen leed bespaard is gebleven. 

Beschadigde ogen

Oogarts Tjeerd de Faber: “Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt. Ik hoop dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt, zodat we ook tijdens de komende jaarwisselingen weinig tot geen patiënten hoeven te helpen.” 

Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de dertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). De laatste twaalf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.517 patiënten met 3.123 beschadigde ogen: 1.092 ogen liepen blijvende schade op, 202 ogen werden blind waarvan er 81 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 45% van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer. 

Permanent verbod 

Niet alleen Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en vele andere organisaties zijn voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. Dit gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers dat ieder jaar weer ontstaat. De organisaties pleiten voor het organiseren van professionele vuurwerkshows en hebben een gezamenlijk manifest ondertekend tegen consumentenvuurwerk. Inmiddels wordt het manifest gedragen door meer dan 650.000 particulieren en organisaties.