Opnieuw ernstig oogletsel door vuurwerk

Vuurwerk heeft rond de jaarwisseling opnieuw ernstig oogletsel veroorzaakt. Het Oogziekenhuis in Rotterdam meldde op nieuwjaarsdag al twaalf beschadigde ogen. De helft van de oogletsels is zo ernstig dat zij blijvend verminderd zicht of volledige blindheid betekenen. Van de acht vuurwerkslachtoffers die in de oudjaarsnacht bij het ziekenhuis zijn binnengebracht, was de helft omstander.

De verwachting is dat het aantal oogletsels nog oploopt omdat in de eerste dagen van het nieuwe jaar nog slachtoffers uit andere regio´s bij het ziekenhuis binnenkomen. Ook loopt de landelijk registratie van oogletsel door vuurwerk nog tot en met 6 januari; oogartsen registreren voor het elfde jaar op rij - op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap - het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door consumentenvuurwerk. In de tien voorgaande jaren zijn in totaal 2.217 patiënten geregistreerd met 2.721 beschadigde ogen.

Groeiende roep om verbod

De publieke opinie over het onderwerp consumentenvuurwerk is al enkele jaren in beweging en de roep om een verbod op consumentenvuurwerk groeit. Er komen steeds meer lokale initiatieven voor een veiliger jaarwisseling en gemeenten nemen vuurwerkmaatregelen. Het kabinet wees vorig jaar een verbod op consumentenvuurwerk nog af, maar de roep om zo’n verbod wordt steeds sterker. Zo mengde vlak voor de jaarwisseling Pieter van Vollenhoven zich op twitter nog in het debat. Hij reageerde op Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die opriep het vuurwerkmanifest te ondertekenen. Het manifest dat in 2014 door oogartsen is gestart en dat pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Volgens Van Vollenhoven kan de Tweede Kamer de overheid dwingen om maatregelen te nemen. Hij maakte een vergelijking met verkeersonveiligheid, een thema waar de overheid pas na grote druk werk van maakte. Van Vollenhovens standpunt komt overheen met dat van de initiatiefnemers van het vuurwerkmanifest. Een woordvoerder liet ons vlak voor Kerst al weten wie volgens hen aan zet is: “De bal ligt bij de politiek en we hopen stapje voor stapje bij het verbod op consumentenvuurwerk te komen”.