Onafhankelijke Braille Autoriteit Nederlandse taal opgericht

Deze week zijn in Brussel 19 organisaties uit Vlaanderen en Nederland bij elkaar gekomen voor de ondertekening van het convenant ‘Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal’. Hiermee is de oprichting van de Braille Autoriteit een feit.

In de Braille Autoriteit werken Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied.

Het huidige brailleschrift in Nederland en Vlaanderen is gebaseerd op een standaard uit 2005. “Sindsdien is onze dynamische taal flink veranderd,” aldus projectleider Markoen Meijerink. “Het gebruik van het apenstaartje-teken is daarvan een sprekend voorbeeld. De oude standaard kwam niet voldoende tegemoet aan de wensen van de moderne tijd. Braille moet meebewegen met de ontwikkeling van de taal.”

Eenduidige standaard

Tot op heden was er geen instituut dat bepaalde hoe hiermee om te gaan. Braille was van iedereen en niemand tegelijk. Daaraan is met de oprichting van de Braille Autoriteit een einde gekomen. Meijerink: “Door standaarden te ontwikkelen komt er een einde aan verschillende notaties en codes in het brailleschrift. Het is baanbrekend dat het convenant door maar liefst 19 verschillende organisaties uit de branche voor mensen met een visuele beperking is ondertekend. Zowel scholen als bibliotheken, belangenvereniging en producenten waarborgen hiermee een eenduidige standaard.” 

Naast het vastleggen van een standaard voor het brailleschrift, houdt de Braille Autoriteit zich bezig met het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor, het delen van kennis over het brailleschrift en het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers. De Braille Autoriteit voert haar werkzaamheden hierbij onafhankelijk van producenten en hulpmiddelenleveranciers uit.

Vergrijzing

Op dit moment zijn er ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Dit aantal groeit. In 2020 zullen er naar schatting zo’n 380.000 mensen met een visuele beperking zijn. Eén van de belangrijkste oorzaken voor de toename is de vergrijzing, omdat veel ouderen slechtziend worden en soms zelfs blind. Het aantal blinde en ernstig slechtziende mensen in Vlaanderen wordt geschat op 100.000 tot 200.000.

Een uitgebreid interview over de Braille Autoriteit verschijnt woensdag 20 december in luistermagazine ‘Moet je Horen’, te bestellen via Bibliotheekservice Passend Lezen