Eerste Nederlandse lectoraat ‘Digitale Toegankelijkheid’ van start

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Bartiméus starten met een uniek Nederlands lectoraat ‘Inclusive Digital Design & Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking’. Hiermee willen de samenwerkende organisaties een onafhankelijke plek bieden voor de groeiende behoefte aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Bijzonder lector dr. Eric Velleman geeft de komende jaren vorm en inhoud aan het lectoraat, met als belangrijkste ambitie dat nieuwe media- en technologie-toepassingen toegankelijk worden voor mensen met een (visuele) beperking.

“We willen met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van digitale toegankelijkheid,” stelt Velleman, die tevens wetenschappelijk adviseur is van Stichting Accessibility. “Dit doen we in de vorm van projecten, stages en onderzoeksopdrachten. Zo willen we onder andere kennis en expertise laten landen in de IT- en mediadesign opleidingen van de HAN. Zij leveren immers de professionals af die straks excelleren in inclusief ontwerpen en bouwen.”

Wettelijke verplichting

Vanaf woensdag 23 juni geldt voor overheden  de wettelijke verplichting dat hun mobiele applicaties toegankelijk moeten zijn voor mensen met een (visuele) beperking. Die verplichting gold al voor hun websites. Om dit soort verplichtingen praktisch handen en voeten te geven en beleid te ondersteunen, is onderzoek naar praktische oplossingen van groot belang. Het nieuwe lectoraat biedt daarin uitkomst.

Doelstelling

Het nieuwe lectoraat heeft verder als doelstelling om een betrokken en toonaangevend netwerk op te bouwen binnen de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld. “We willen in Nederland een logisch startpunt zijn voor de overheid, het bedrijfsleven, onderzoekers, docenten en studenten. Dé plek waar zij kennis delen en samen werken aan toegankelijke oplossingen voor mensen met een (visuele) beperking.”