Mensen met een beperking slechter af sinds invoering VN-verdrag Handicap

De positie van mensen met een beperking in Nederland is verslechterd sinds de invoering van het VN-gehandicaptenverdrag in 2016. Dat blijkt uit een schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag handicap. De werkloosheid onder mensen met een beperking stijgt en er is meer armoede. Bovendien is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en een groeiend aantal kinderen met een beperking dat wordt uitgesloten van het reguliere schoolsysteem. 

“Er is misschien meer aandacht gekomen voor mensen met een beperking, maar dat heeft niet geleid tot vooruitgang,” zegt Ieder(in)-directeur Ilya Soffer op NOS.nl "We zien dat die aandacht bijna tevergeefs is als je andere dingen als inkomen, arbeid, onderwijs, wonen en zorg niet veel beter gaat regelen. Je kan alle drempels in heel Nederland weghalen, maar als je onvoldoende inkomen hebt of onvoldoende ondersteuning, kom je gewoon je huis niet uit."

Onvoldoende

“Doel van het VN-verdrag Handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Er moet gestreefd worden naar zoveel mogelijk zelfstandigheid van mensen met een handicap. Daarnaast moet geprobeerd worden om de drempel zo laag mogelijk te maken om ze mee te laten doen in de samenleving.”

De ‘Alliantie VN-verdrag handicap’, waarin vijf belangenbehartigers voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking verbonden zijn, vindt dat er veel te vrijblijvend met de afspraken wordt omgegaan en wijt de verslechtering aan de decentralisatie van zorg. Zonder duidelijke afspraken zijn de verplichtingen uit het verdrag bij gemeenten komen te liggen. Mensen met een beperking krijgen in veel gevallen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning en de overheid legt geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden.

Het onderzoek is te zien als een onvoldoende voor Nederland. De Alliantie stuurt het schaduwrapport door naar het VN-Mensenrechtencomité.